International Shipbuilding Inspections

QCS is gespecialiseerd in het inspecteren en controleren van casco’s in de binnenvaart, kleine zeevaart en visserij. Tijdens elke eindinspectie worden diverse metingen uitgevoerd, waaronder de lengte, breedte en holte van het casco. Materiaaldiktes worden opgemeten en nagekeken naar de waardes op de constructietekeningen.img

Na het schilderen van het casco wordt door QCS nogmaals naar de strakheid van het casco gekeken, omdat men dan pas kan zien hoe strak het casco echt is. Tevens wordt dan gelijktijdig het schilderwerk gecontroleerd. De microndiktes worden opgemeten en vergeleken met de waardes in het verfschema.img

QCS voert verschillende metingen uit. Zoals het controleren van de juiste positie van het middel punt van de straalbuis en de schroefas koker en de correcte aansluiting van de tunnel. Ook wordt de afstand en positie van de roerkokers nagemeten. Verder worden alle metingen uitgevoerd die nodig worden geacht voor een goed eindresultaat.img

imgVoor- en achterpiek en motor kamers inclusief motorfundatie worden gecontroleerd.

imgTijdens de bouw van het casco controleert QCS alle lasnaden op scheepsbouw kwaliteit en deze worden waar nodig door slijpwerk gefatsoeneerd. Na gereed zijn van het lassen worden de lasnaden en eventuele beschadigingen met de daarvoor in het verfschema vermelde stripcoating afgedekt. Van alle inspecties worden door de surveyor van QCS overzichtelijke rapporten gemaakt. Het plaatsen van alle toegeleverde “equipment” door de scheepswerf, die bestemd zijn voor het te bouwen casco, wordt door QCS nauwkeurig gecontroleerd. img

De dubbele bodem en ballast ruimtes worden uitvoerig geïnspecteerd. De dubbele bodem dient “clean” te zijn voordat deze wordt afgesloten. De slotweldings en lasnaden van deze ruimtes worden nauwkeurig getest en op dichtheid gecontroleerd. Het afpersen van deze ruimtes wordt uitgevoerd door de scheepswerf in bijzijn van het Classificatie Bureau.